Home / Om SAREnglish Danish

Om StudieAdministrative Regelsamling (SAR)

Målgrupper

  • SAR er offentlig tilgængelig.
  • SAR kan derfor bruges af studerende, der ønsker præcis information om det retlige grundlag for CBS’ studieadministration.
  • SAR kan videre bruges af studieadministratorer ved andre højere læreanstalter.
  • SAR må i praksis forventes hovedsagelig at blive anvendt af CBS’ egen studieadministration.

Indhold og struktur

SAR indeholder love, bekendtgørelser og ministerielle bemærkninger hertil. Desuden studieordninger og andre CBS-fastsatte regler og retningslinjer for uddannelserne. Endelig notater af kommenterende og fortolkende karakter. Reglerne varierer afhængigt af uddannelsestype. Regelsamlingen er derfor opdelt i 3 parallelle søjler:

  1. Bachelor/kandidat-uddannelser
  2. Masteruddannelser
  3. HD/ED-uddannelser.

Tekniske forudsætninger

Dokumenter foreligger så vidt det overhovedet er muligt som pdf-filer. Det forudsættes derfor, at brugeren har en Adobe Acrobat Reader installeret på sin PC/Mac.

Navigation og søgning

Dokumenterne findes ved at brugeren navigerer sig frem gennem menuerne eller ved at benytte søgeboksen. Søgning omfatter al tekst i dokumenterne. Enkelte dokumenter er skannede. Deres indhold er derfor ikke søgbart.

Kontakt

Angående navigation og indhold:
Pia L.Rønnow Torp, plrt.legal@cbs.dk

Angående tekniske spørgsmål:
IT-medarbejdere i CBS-IT Pirouz Samipour, ps.it@cbs.dk og Kim Tønnesen, krt.it@cbs.dk

Systemudvikling

Koncept:
Chefkonsulent Thomas Werner Hansen

Sparring og teknisk udvikling:
CBS-IT ved Christina Schmidt Clausen, Pirouz Samipour og Kim Tønnesen