Home / Bachelor & Kandidat / Love, bekendtgørelser m.v / Adgang, indskrivning, orlovEnglish Danish

Adgang, indskrivning, orlov

  • 1.00 Lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser :   (13,09 kB)
  • 2.00a Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses-... :   (279,01 kB)
  • 2.00b Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses-... :   (211,99 kB)
  • 2.01 Fremsendelsesskrivelse fra styrelsen :   (205,76 kB)
  • 2.02 Notat om adgangsbekendtgørelserne (særligt vedr. studieskift, overflytning og genindskrivning) :   (59,12 kB)
  • 2.03 Notat om adgangsregler - med særligt henblik på kompetenceforholdet :   (73,41 kB)
  • 3.00 Regler om orlov for studerende ved bachelor- og kandidatuddannelser på CBS :   (84,53 kB)
  • 4.00 Bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse :   (32,12 kB)
  • 4.01 Orienteringsbrev fra VUS :   (24,29 kB)