Home / Bachelor & Kandidat / Studieordninger / Arkiv (ældre studieordninger) / Kandidat / MSc in international Law, Economics and Management (ILECMA)English Danish

MSc in international Law, Economics and Management (ILECMA)