English Danish

Offentlighed

  • 1.00 Retningslinjer for udlevering af oplysninger om CBS’ studerende og dimittender :   (22,99 kB)
  • 2.00 Regler for organisationers og virksomheders udsendelse af materiale til CBS’ studerende :   (53,19 kB)
  • 3.00 Regler for optagelse af forelæsninger m.v. :   (25,50 kB)