English Danish

Karaktergivning

  • 1.00 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen) :   (47,99 kB)
  • 1.01 UDS' fremsendelsesskrivelse :   (63,20 kB)
  • 1.02 Hvis bedømmerne er uenige … :   (32,21 kB)
  • 1.03 Hvornår kan en bedømmer ændre en afgivet karakter ? :   (206,66 kB)
  • 1.04 Vedr. henvendelser fra studerende, der anmoder om begrundelse for deres karakterer :   (103,13 kB)