Home / HD & ED / Love, bekendtgørelser m.v / Studienævn (valgregler, forretningsorden)English Danish

Studienævn (valgregler, forretningsorden)

  • 1.00 Standardforretningsorden for studienævn ved CBS - Handelshøjskolen i København :   (237,14 kB)
  • 2.00 Valgcirkulære ved valg til bestyrelse og kollegiale organer på CBS :   (31,24 kB)