Home / HD & ED / Love, bekendtgørelser m.v / Uddannelsesforhold (adgang, merit, klager over undervisning m.v.)English Danish

Uddannelsesforhold (adgang, merit, klager over undervisning m.v.)

 • 1.00 Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau :   (45,31 kB)
 • 2.00 Bekendtgørelse fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne :   (107,82 kB)
 • 3.00 Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) i videregående voksenuddannelse (VVU) og diplomuddannelser i videreuddannelses-systemet for voksne :   (106,53 kB)
 • 4.00 Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. :   (181,28 kB)
 • 5.00 Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. :   (89,01 kB)
 • 6.00 Bekendtgørelse om kvalifikationsnævnet :   (56,08 kB)
 • 7.00 Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen) :   (184,02 kB)
 • 8.00 Bekendtgørelse om den erhvervssproglige diplomuddannelse :   (105,07 kB)
 • 9.00 Bekendtgørelse om uddannelsen til statsprøvet tolk :   (117,36 kB)
 • 10.00 Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne :   (31,71 kB)
 • 10.01 UI’s fremsendelsesskrivelse :   (35,19 kB)
 • 10.02 UBST-brev om elektronisk kommunikation og partsrepræsentation :   (32,93 kB)