English Danish

Eksamen og censur

 • 1.00 Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) :   (661,47 kB)
 • 1.01 Fremsendelsesskrivelse fra Styrelsen for Videregående Uddannelser :   (140,04 kB)
 • 1.02 Notat om den forrige eksamensbekendtgørelse for BA/KAN/MA :   (45,12 kB)
 • 1.03 Notat om individualisering af skriftlige opgavebesvarelser :   (149,01 kB)
 • 1.04 Notat om undervisnings- og eksamenssprog :   (34,48 kB)
 • 1.05 Notat om lyd- og/eller billedoptagelse af mundlige prøver :   (30,61 kB)
 • 1.06a Anvendelse af bedømmere (eksaminatorer og censorer) :   (161,44 kB)
 • 1.08 Hvis censor udebliver :   (24,30 kB)
 • 1.09 Notat om samlet vurdering af skriftlig opgavebesvarelse og mundtlig eksamenspræstation :   (32,74 kB)
 • 1.10 Notat om mulighederne for at tilbyde særlige prøvevilkår (forlænget eksaminationstid m.v.) :   (40,42 kB)
 • 2.00 Regler for skriftlige stedprøver på CBS, herunder regler for elektroniske hjælpemidler :   (568,89 kB)
 • 3.00 Vejledning om håndtering af formkrav i skriftlige opgaver - herunder for lange opgaver :   (65,14 kB)
 • 4.00 Regler for deltagelse i sygeprøve ved masteruddannelser ved CBS :   (14,32 kB)
 • 6.00 Retningslinjer for afholdelse af skriftlige og mundtlige prøver i udlandet ved diplom- og masteruddannelserne på CBS :   (109,46 kB)
 • 7.00 Cirkulære om anvendelse af de studerendes opgaver og deres rettigheder i forbindelse hermed :   (95,03 kB)
 • 8.00 Regler for indgåelse af aftaler om fortrolighed og rettigheder i forbindelse med samarbejde mellem studerende, virksomheder og CBS om special... :   (52,43 kB)
 • 8.01 Checkliste til brug ved studerendes aftaler med virksomheder om samarbejde :   (21,44 kB)
 • 8.02 Aftale om fortrolighed_PDF :   (83,82 kB)