Home / Master / Love, bekendtgørelser m.v / Kvalitetssikring (akkreditering, uddannelsesevaluering m.v.) samt godkendelse og lukning af uddannelserEnglish Danish

Kvalitetssikring (akkreditering, uddannelsesevaluering m.v.) samt godkendelse og lukning af uddannelser

 • 1.00 Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. :   (106,93 kB)
 • 1.01 Vejledning om gennemsigtighed og åbenhed i universitetsuddannelser :   (23,61 kB)
 • 2.00 Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner :   (206,52 kB)
 • 3.00 Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser :   (247,10 kB)
 • 3.01a Fremsendelsesskrivelse fra styrelsen :   (243,80 kB)
 • 3.01b Fremsendelsesskrivelse 2015 fra UDS :   (281,43 kB)
 • 3.02 Vejledning om institutionsakkreditering :   (286,61 kB)
 • 3.03 Vejledning til uddannelsesakkreditering. Eksisterende uddannelser og udbud :   (269,81 kB)
 • 3.04 Vejledning om prækvalifikation :   (82,18 kB)
 • 3.05 Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud :   (219,51 kB)
 • 4.00 Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse :   (213,75 kB)
 • 5.00 Vedr. evalueringer af nye uddannelser godkendt før 1. april 2007 :   (44,58 kB)
 • 6.00 Informationsbehovet ved lukning af universitetsuddannelser :   (160,94 kB)