Home / Master / Love, bekendtgørelser m.v / Uddannelsesforhold (adgang, merit, klager over undervisning m.v.)English Danish

Uddannelsesforhold (adgang, merit, klager over undervisning m.v.)

 • 1.00 Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne :   (115,70 kB)
 • 2.00 Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen) :   (163,11 kB)
 • 3.00 Bekendtgørelse fleksible forløb inden for videregående uddannelse for voksne :   (107,82 kB)
 • 4.00 Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser (meritankenævnsbekendtgørelsen) :   (148,11 kB)
 • 4.01 UBST’s fremsendelsesskrivelse med kommentarer til meritankenævnsbekendtgørelsen :   (28,48 kB)
 • 5.00 Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. :   (181,28 kB)
 • 6.00 Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v. :   (89,02 kB)
 • 7.00 Bekendtgørelse om kvalifikationsnævnet :   (56,08 kB)
 • 8.00 Bekendtgørelse om uddannelsen til konferencetolk :   (104,21 kB)
 • 9.00 Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne :   (31,71 kB)
 • 9.01 UI’s fremsendelsesskrivelse :   (35,19 kB)
 • 9.02 UBST-brev om elektronisk kommunikation og partsrepræsentation :   (32,93 kB)