Other ministerial orders

Legislation in English
Only few of the acts and ministerial orders etc. in force exist in an English translation. If there is no English version or if only a historic version of the act/ministerial order exists, the Danish version is available instead.

CBS-staff should use the Danish page.

PhD OrderBekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinsitutioner

Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne

Bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse

Talentbekendtgørelsen, with later amendments – Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område