Quality assurance (accreditation, course evaluation etc.) and approval of new degree courses

Legislation

Legislation in English
Only few of the acts and ministerial orders etc. in force exist in an English translation. If there is no English version or if only a historic version of the act/ministerial order exists, the Danish version is available instead.

CBS-staff should use the Danish page.

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

Vejledning om gennemsigtighed og åbenhed i universitetsuddannelser

Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Akkrediteringsbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser