Admission and credit transfer

Legislation in English
Only few of the acts and ministerial orders etc. in force exist in an English translation. If there is no English version or if only a historic version of the act/ministerial order exists, the Danish version is available instead.

CBS-staff should use the Danish page.

Admission

HD-bekendtgørelsen – Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen)

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau, with later amendments

Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne

RKV-bekendtgørelsen – Bekendtgørelse om realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Credit transfer

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., with later amendments

Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., with later amendments

Bekendtgørelse om Kvalifikationsnævnet

On CBSShare, CBS-staff will find caseworker information on credit transfer at CBS.