HD-bekendtgørelsen, adgang og merit

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Love og bekendtgørelser

Adgang

HD-bekendtgørelsen – Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HD-uddannelsen)

Bekendtgørelse om åben uddannelse på videregående niveau, med senere ændringer
Karnovs sammenskrevne version af ÅU-bekendtgørelsen

Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne

RKV-bekendtgørelsen – Bekendtgørelse om realkompetencevurdering i forhold til akademi- og diplomuddannelser på Uddannelses og Forskningsministeriets område

Merit

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., med senere ændringer

Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., med senere ændringer

Bekendtgørelse om Kvalifikationsnævnet

Øvrige materialer

Sagsbehandlere kan på CBSShare finde fremsendelsesskrivelser, notater mv. om behandling om merit.