CBS’ studieadministrative regelsamling (SAR)

SAR indeholder love, bekendtgørelser mv. og derudover CBS-fastsatte regler og retningslinjer for uddannelserne. I et sagsbehandlerforum findes desuden ministerielle bemærkninger til reglerne samt notater af kommenterende og fortolkende karakter. Studieordningerne ligger på et separat site.

Da reglerne varierer afhængigt af uddannelsestype, er regelsamlingen opdelt i 3 parallelle søjler for hhv. bachelor-/kandidatuddannelser, masteruddannelser og HD-uddannelsen. Reglerne er opdelt i emnegrupper.