Universitetsloven, Lov om videregående uddannelse for voksne, og internationale uddannelsesforhold

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Universitetsloven

Universitetsloven
Karnovs sammenskrevne version af Universitetsloven

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven)

VFV-loven
Karnov sammenskrevne version af VFV-loven

Internationale uddannelsesforhold

Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb
Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne