Om SAR

I CBS’ studieadministrative regelsamling (SAR) kan man finde de regler, der gælder for CBS’ uddannelser.
Målgruppen for SAR er CBS’ administration, CBS’ undervisere/bedømmere og indskrevne studerende. Men også eksterne har brug for adgang til regelgrundlaget for CBS’ uddannelser, herunder ikke mindst eksterne censorer tilknyttet CBS’ uddannelser.

For så vidt angår love og bekendtgørelser linkes der til det relevante dokument i retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå inde i selve forskriften, ude til venstre under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov.

Hvis du har fået fat i et link til en lov/bekendtgørelse, der ikke længere er gældende, vil ordet ‘HISTORISK’ stå skrevet øverst oppe i dokumentet.

SAR indeholder desuden CBS-fastsatte regler og retningslinjer for uddannelserne.

CBS’ studieordninger er tilgængelige på et separat website.

Sitet sætter ikke cookies.

Kontakt

Spørgsmål til indhold eller fortolkning bedes rettes til CBS Legal.