Universitetsloven, uddannelsesbekendtgørelsen og internationale uddannelsesforhold

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Universitetsloven

Universitetsloven

Uddannelsesbekendtgørelsen

Uddannelsesbekendtgørelsen – Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid
Karnovs sammenskrevne version af Uddannelsesbekendtgørelsen

Internationale uddannelsesforhold

International uddannelsesbekendtgørelse, med senere ændringer – Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb

Bekendtgørelse om fripladser med stipendium som støtte til leveomkostninger til visse udenlandske studerende ved universiteterne

Bekendtgørelse om tilskud og revision m.v. ved universiteterne

Øvrige materialer

Sagsbehandlere kan i sagsbehandlerforummet finde fremsendelsesskrivelser, notater mv.