Øvrige bekendtgørelser

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne

Bekendtgørelse om digital kommunikation ved ansøgning om optagelse på videregående uddannelse

Øvrige materialer

Sagsbehandlere kan i sagsbehandlerforummet finde fremsendelsesskrivelser, notater mv.