Lov om åben uddannelse, Lov om videregående uddannelse for voksne, og internationale uddannelsesforhold

Karnov eller Retsinformation?

Der linkes til retsinformation. Bemærk at det betyder, at der kan være senere ændringer. Det vil i så fald fremgå under ’Senere ændringer til forskriften’. CBS-ansatte og -studerende kan få adgang til den sammenskrevne version af dokumentet via Karnov; dog kun på CBS’ campus. For udvalgte essentielle love og bekendtgørelser er der her i SAR lagt direkte link til den sammenskrevne version i Karnov. Hvis der er link til en Karnov-version, så brug den version.

Lov om åben uddannelse

Lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., med senere ændringer
Karnovs sammenskrevne version af lov om åben uddannelse

Lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (VFV-loven)

VFV-loven
Karnovs sammenskrevne version af VFV-loven

Internationale uddannelsesforhold

Bekendtgørelse om udbud af danske erhvervsrettede videregående uddannelser i udlandet