Admission and credit transfer

Legislation in English
Only few of the acts and ministerial orders etc. in force exist in an English translation. If there is no English version or if only a historic version of the act/ministerial order exists, the Danish version is available instead.

CBS-staff should use the Danish page.

Admission

Ministerial Order on Master Programmes (in Danish)- masterbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om universitetsuddannelser tilrettelagt på deltid

Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser for voksne

Credit transfer

Bekendtgørelse om ankenævn for afgørelser om merit i universitetsuddannelser, with later amendments

Lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., with later amendments

Bekendtgørelse om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v., with later amendments

Bekendtgørelse om Kvalifikationsnævnet