HomeEnglish Danish

StudieAdministrative Regelsamling (SAR)

SAR indeholder love, bekendtgørelser og ministerielle bemærkninger hertil; desuden studieordninger og andre CBS-fastsatte regler og retningslinjer for uddannelserne samt notater af kommenterende og fortolkende karakter.

Bortset fra studieordninger er reglerne opdelt i emnegrupper. Da reglerne varierer afhængigt af uddannelsestype, er regelsamlingen opdelt i 3 parallelle søjler for hhv. bachelor/kandidat-uddannelser, masteruddannelser og HD/ED-uddannelser.


Copenhagen Business School - Solbjerg Plads 3 - 2000 Frederiksberg - Tel. (+45) 3815 3815 - E-mail: cbs@cbs.dk